Psihoterapija i savetovanje

Cilj geštalt terapije  je da pomogne klijentu da prepozna svoje potrebe, da ih prihvati i pronađe najadekvatniji način za zadovoljenje prepoznatih potreba.
Takođe je od velikog značaja celina i prihvatanje sebe onakim kakvi smo.

Terapija donosi bolji kontakt sa samim sobom, pojačanu svesnost u sada i ovde, kao i prepoznavanje emocija i upravljanje njima.

Geštalt terapija osnažuje, povećava svesnost i pojačava kontak sa sobom, a sve u cilju života koji donosi više zadovoljstva.

Osnivač

Katarina krstić

Psiholog i psihoterapuet

partner

katarina stanić

Psiholog i psihoterapeut