1. nivo Geštalt Life coaching-a - Početni nivo

Početni nivo geštalt life coaching edukacije traje 16 časova (1 čas traje 45 min.) i organizovan je u dva dana po 8 časova. Edukacija se odvija kroz dva modula:

 • Coaching i uspeh

 • Principi Geštalt life coachinga.

Tokom dvodnevnog početnog nivoa edukacije korisnici programa će kroz prezentacije, iskustveni rad i vežbe:

 • Steći osnovna znanja o geštalt life coaching procesu, njegovoj strukturi, cilju i osnovnim zakonitostima procesa, kao i različitosti u odnosu na druge tehnike rada sa klijentima.

 • Upoznati se sa raznim područjima uspeha i faktorima ličnosti koji utiču na kapacitet za postizanje uspeha i dobiti osnovne informacije o načinima na koje možemo sebe da poguramo napred i izbegnemo da sabotiramo svoj napredak.

 • Steći znanja o principima rada na sebi, područjima u okviru kojih se može napraviti lični razvoj i o potencijalima i prednostima vođenog ličnog razvoja.

 • Steći znanja o negativnom uticaju automatizama u našem funkcionisanju i neophodnosti svesnosti za postizanje željenih promena i dostizanje postavljenih ciljeva.

 • Upoznati se sa osnovnim tehnikama svesnosti.

 • Dobiti znanja i prikaz alata vezanih za otkrivanje i definisanje svojih autentičnih ciljeva i osnovnu metodologiju radionice za postizanje ciljeva.

 • Naučiti kako da uspostave pravi, partnerski odnos sa klijentom da bi kreirali plodne uslove za efikasan rad i zbog čega je važno da se izbegne direktivnost i uticaj ličnog suđenja na klijenta.

 • Naučiti na koji način mogu da podrže klijenta da istražuje i dolazi do sopstvene istine i mudrosti i usmere ga ka pravljenju odgovornih izbora i povećanja kapaciteta da sebe podrži u dostizanju ciljeva 

 • Dobiti znanja o poljima u okviru kojih treba da istražuju potencijale i slabosti klijenata i razumevanje principa slobode izbora i odgovornosti.