Geštalt terapija je fenomenološko-egzistencijalni terapijski pristup koji je nastao četrdesetih godina 20. veka. Njegovi  osnivači su Fric Perls i Laura Perls a načela i praksa koje su definisali pod ovim nazivom danas se  uspešno se koriste i u geštalt savetovanju i koučingu.

Ciljevi geštalt pristupa

Glavni cilj geštalt terapije, savetovanja i koučinga je postizanje celovitosti​ kroz ostvarenje punih ličnih potencijala.

Koristeći tehnike svesnosti u sada i ovde, geštalt pristup omogućava klijentima postizanje nove svesnosti o njihovim autentičnim željama i pomaže im da prave mudre izbore bazirane na dubokom kontaktu sa sobom i poštujući svoju istinsku prirodu.

Celovitost

Jedan od ciljeva geštalt terapije je da pomogne ljudima da postignu integrisanost jačanjem svesnosti o sopstvenim unutrašnjim sadržajima i prihvatanjem i integrisanjem onih delova ličnosti koje negiraju ili odbacuju.
 

Paradoksalna teorija promene

Geštalt terapija, savetovanje i koučing se zasnivaju na stavu da se prava i održiva promena dešava jedino putem pojačavanja svesnosti o sopstvenim osećanjima, željama, potrebama i mogućnostima. Promena ne nastupa onda kada pokušavamo da budemo ono što nismo već onda kada spoznamo i prihvatimo ono što zaista jesmo.
 

Autentičnost

U pokušaju da sledi tuđe izbore i modele, čovek ne može postići ispunjenje. Prihvatajući nametnute izbore i puteve udaljava se od svoje autentične suštine . Geštalt pristup mu omogućava da zadrži i ojača zdrav kontakt sa sobom i živi u skladu sa svojom istinskom prirodom.

Unutrašnja mudrost

Svi odgovori se već kriju u nama samima i čekaju da budu otkriveni. Tehnike svesnosti i kontaktiranje naše unutrašnje mudrosti omogućavaju nam da ovu riznicu najefikasnijih kreativnih rešenja pronađemo u sebi i iskoristimo u svim oblastima svog života.

Sada i ovde

Geštalt pristup je usmeren je na sadašnjost naglašavajući da su prošlost i budućnosti uvek prisutni u aktuelnom doživljaju osobe kao sećanja ili kao razmišljanje o budućim događajima. Fokusirani na ono što se dešava u nama sada i ovde možemo da kreiramo i svoju prošlost i svoju budućnost.

Sloboda izbora i odgovornost

Geštalt stavlja u fokus koncepte odgovornosti i slobode ličnog izbora koja raste kao posledica svesnosti o svojim potencijalima, mogućnostima u sredini i ličnim načinima blokiranja sebe za rast i promenu.
Svesnost o ustaljenim i automatizovanim načinima mišljenja, intepretacije i doživljavanja događaja omogućava nam veću slobodu i odgovornost u odabiru budućih akcija.

Učenje je otkrivanje da je nešto moguće. 

Fritz Perls

Osnivač geštalt terapije

Perls je verovao da je svesnost lekovita sama po sebi i dovoljna za promenu.
Upućivao je ljudima poruku da se izmeste iz svojih predstava o sebi u svesnost o tome šta osećaju i čine u datom trenutku.

Svesnost

Prosecima fokusiranja na svesnost o trenutnim dešavanjima, o tome šta se događa u nama, o čemu mislimo, šta želimo, očekujemo, osećamo i radimo u određenom trenutku dolazimo do značajnih uvida a time i do mogućnosti za promenu ustaljenih načina življenja. Procesi svesnosti se fokusiraju na naše unutrašnje doživljaje, uključujući i telesne senzacije, na mogućnosti  i prepreke koje postoje u sredni izvan nas, kao i na odnos koji uspostavljamo sa sobom i okolinom. Svesnost o izborima koje pravimo i njihovom poreklu i funkciji, omogućava nam da donesemo odgovorne odluke o tome kako želimo da dalje gradimo svoj život.

Nedirektivnost

Stvarajući uslove za istraživanje i oslanjajući se na kapacitet svakog čoveka da  kontaktira svoju unutrašnju mudrost i donosi najbolje odluke sam, geštalt pristup odbacuje interpretiranje ili direktno davanja saveta. Osnovne postavke ovog pristupa je da su nedirektivnost u pristupu, odbacivanje svakog suđenja i sagledavanje klijenta kao osobe koja ima sposobnost da pronalazi efikasnije i kreativnije načine za rast i ispunjenje svojih potreba ukoliko na pravi način usmeri svoju pažnju na probleme koje želi da prevaziđe ili na ciljeve koje želi da postigne.  U atmosferi pune podrške, koristeći efikasne tehnike, omogućuje klijentu da samostalno ovlada efikasnim načinima rešavanja problema i ovu veštinu koristi u svim oblastima života.