O coachingu

Kome je coaching namenjen?

Caoching je namenjen svima koji žele da postignu veću punoću življenja, maksimalno aktualizuju sve svoje potencijale, postignu uspeh u bilo kom polju svog delovanja i nauče da se na kreativniji i efikasniji način suočavaju sa izazovima. 

Često se susrećemo sa terminom coaching, a nije sasvim pojašnjeno šta on predstavlja

Šta je to coaching?

Life coaching je proces u kojem partnerski odnos između klijenta i coacha, uz korišćenje specifičnih coaching tehnika, dovodi do otkrivanja i oslobađanja lične mudrosti i snage klijenta a time i povećanja njegovih kompetencija za dostizanja ciljeva i vrhunskih postignuća.

Šta je Geštalt life coaching edukacija i kome je namenjena?

Geštalt life coaching edukacija

Gestalt life coaching je edukativni program koji je namenjen onima koji žele da steknu znanja i veštine uz pomoć kojih će biti snaga, inspiracija i podrška svojim klijenatima na putu ka postizanju vrhunskih rezultata.