Postani geštalt life coach

Postani sertifikovani Geštalt life coach sa nacionalnim setrifikatom priznatim od Udruženja za psihoterapiju savotovanje i koučnig Srbije.

Šta je "coaching"?

Coaching je proces u kojem partnerski odnos između klijenta i coacha uz korišćenje specifičnih coaching tehnika dovodi do otkrivanja i oslobađanja lične mudrosti i snage klijenta i povećanja njegovih kompetencija za dostizanja ciljeva i vrhunskih postignuća.

To je proces efikasnog učenja koji dovodi do ličnog razvoja, uspešnosti u raznim segmentima življenja i zadovoljstva klijenta sopstvenim životom. Promena koja se dešava tokom tog
procesa odnosi se na promene u ličnim stavovima, načinu mišljenja, doživljavanju i ponašanju klijenta. Klijent se osposobljava da koristi tehnike i znanja stečena tokom coaching procesa 
za svoj dalji rast i razvoj.

Uloga coacha je da pomogne klijentu da prepozna svoje ciljeve, da ih jasno definiše i fokusira u sebi one snage na koje treba da se osloni kako bi ih dosegao. S druge strane, njegova uloga je i u tome da pomogne klijentu da prepozna koje su prepreke unutar njega aktivne na sabotiranju ovih ciljeva i koje obrasci mišljenja i doživljavanja ga mogu voditi neuspehu.

Coaching nije davanje saveta. To je pokretanje i vođenje klijenta ka pronalaženju najefikasnijih načina dostizanja ciljeva i donošenju sopstvenih odluka kroz ostvarivanje kontakta sa svojom unutrašnjom mudrošću. Coaching podrazumeva poverenje u ljudske sposobnosti. Ovo poverenje u ljudsku snagu i mudrost daje ozbiljnu podršku klijentovom nastojanju da raste i razvije
svoje kompetencije i odgovorno izgradi život kojim će biti zadovoljan i u kojem će u potpunosti uživati.

LIČNI RAZVOJ I RAD NA SEBI

Za vreme edukacije, polaznik prolazi kroz lični razvoj, otkrivanje potencijala i preuzimanje odgovornosti za sebe.

RAD SA KLIJENTIMA

Polaznici postaju sasvim osposobljeni za rad sa klijentima koristeći tehnike Geštalta.

SERTIFIKOVANA OBUKA

Na kraju edukacije, polaznci dobijaju nacionalni sertifikat udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije.

GEŠTALT LIFE COACHING


edukacija za
trenere životnih veština

Program edukacije je potpuno usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja psiholoških savetnika Srbije i Evropske asocijacije za savetovanje.

Ukupni kurs se sastoji od 906 časova, 456 časova edukacije u teoriji i veštinama u okviru kojih je 80 sati rada na ličnom razvoju u ulozi klijenta i 450 sati supervizirane prakse u ulozi geštalt life coach trenera. 

Edukativni rad se sastoji od predavanja, radionica, prezentacija, eksperimenata, seminara i praktičnih vežbi u ulogama coacha, klijenta i posmatrača. Kurs obuhvata i 80 sati ličnog rada u grupi i individualno na ličnom razvoju edukanata, izradu prezentacija i vođenja grupe i klijenata uz superviziju.

Osim toga potpisuje se kodeks etike i prakse, nastavlja se sa stručnim usavršavanjem u specijalizovanim oblastima i nastavlja se sa  supervizijom.

Edukatori:

  • Katarina Krstić, autor programa, akreditovani psihološki savetnik
  • Katarina Stanić, autor programa, akreditovani psihološki savetnik
  • Katarina Ille, akreditovani gestalt life coach
  • Drugi predavači specijalizovani u određenim oblastima coachinga

stepeni edukacije za geštalt life coach-a

Početni nivo

Početni nivo edukacije za Geštalt life coaching edukacije traje 16 časova i organizovan je u dva dana po 8 časova.

Edukacije se odrganizuju u Beogradu i Nišu.

osnovni nivo

Osnovni nivo odvija se u 9 modula i 80 časova usmerenih na veštine otkrivanja, fokusiranja, usmeravanja i podržavanja klijenta u coaching procesu.

Edukacije se organizuju u Beogradu i Nišu. 

napredni nivo

Napredni nivo obezbeđuje polazniku ključna znanja o strukturi i razvoju ličnosti, dinamiku procesa promene, strukturu motivacije i tehnike svesnosti.

Edukacije se organizuju u Beogradu.

master nivo

Getting in shape forces you to face your biggest challenges, and sticking to a regular routine for a long period of time. This class will make sure you know how to focus on the right exercises and workouts to reach your goals. 

odaberi svoj nivo edukacije

početni nivo

kontakt za cenu

dinara

2 dana - 18 časova

18 časova edukacije

4 časa ličnog razvoja

sertifikat škole

bez dodatnih uslova

osnovni nivo

kontakt za cenu

dinara

Uključije početni nivo

80 časova edukacije

10 časova ličnog razvoja

sertifikat škole

50 superviziranih sati je uslov za dobijanje sertifikata škole

napredni nivo

kontakt za cenu

dinara

Uključuje osnovni nivo

240 časova edukacije

40 časova ličnog razvoja

250 superviziranih

250 superviziranih sati je uslov za dobijanje setrifikata škole

mater nivo

kontakt za cenu

dinara

Uključuje napredni nivo

465 časova edukacije

80 časova ličnog razvoja

450 superviziranih sati

450 superviziranih sati je uslov za dobijanje sertifikata škole i nacionalnog setrifikata Udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučnig Srbije