Kome je coaching namenjen?

Zašto mi je potreban coach?

Katarina Krstić

Caoching je namenjen svima koji žele da postignu veću punoću življenja, maksimalno aktualizuju sve svoje potencijale, postignu uspeh u bilo kom polju svog delovanja i nauče da se na kreativniji i efikasniji način suočavaju sa izazovima. Ovaj uspeh se može odnositi na veću profesionalnu efikasnost,  postizanje skladnih i podstičućih partnerskih odnosa, izbalansiran porodični život, progresivni duhovni razvoj, podizanje stepena vitalnosti i zdravlja ili se može odnositi na bilo koji specifični klijetov cilj. Coaching je zapravo namenjen svima koji žele da u potpunosti realizuju svoje potencijale i budu zadovoljni u nekoj od mogućih sfera uspeha koju identifikuju kao važnu u datom trenutku. Ovo praktično znači da su naši klijenti profesionalci iz raznih profesionalnih sfera koiji žele da ostvare stručni ili karijerni razvoj, roditelji koji žele da izgrade dobar i hranljiv odnos sa svojom decu i pomognu im na putu sazrevanja i osamostaljivanja, klijenti koji žele da ostvare skladne i harmonične odnose sa svojim emocionalnim partnerima, klijenti koji žele da uspostave prisnije i kvalitetnije odnose sa svojim prijateljima, kolegama ili širim socijalnim okruženjem i  sl. Caoachingu pristupaju svi oni koji su usmereni na lični razvoj, radoznali da upoznaju nove načine ostvarivanja ciljeva, zainteresovani da u sebi pronađu i prepoznaju potencijale ali i prepreke koje sami sebi postavljaju, kako bi mogli da ih savladaju i nesmetano dalje rastu, uživajući u svom razvojnom putovanju.

“Ponekada se nadjemo u situaciji u kojoj nas različiti privlačni ciljevi vode na različite strane, stojimo na raskrsnici života i ne znamo kuda dalje. “

Zašto nam je potreban coach?

 
 Koliko god da su nam naši ciljevi jasni, i koliko god da smo uspešni u njihovom dostizanju, uvek možemo da uradimo više za sebe. Čak i kada smo otvoreni za promene, i posedujemo ogroman kreativni potencijal ponekad se dogadja da  povremeno ulazimo u stanja zastoja i nejasnoće ili stanja u kojima je oslabljen naš kapacitet da sebe podržimo u novim i nepoznatim situacijama.
 Ponekada se nadjemo u situaciji u kojoj nas različiti privlačni ciljevi vode na različite strane, stojimo na raskrsnici života i ne znamo kuda dalje. Kada smo predugo neodlučni naša se energija rasipa i javlja se nezadovoljstvo postignutim rezultatima.
 Često energiju gubimo ometajući sebe i gubeći iz fokusa šta je to što u ovom trenutku najviše želimo za sebe.
 Ponekad smo se bezbedno smestili u ograničeni udobni okvir svog života, prepustili inerciji i automatizmima i izgubili kontakt sa svojim suštinskim željama koji nam je potreban  da bi nas ove želje energizovale i snažno pokrenule. Ostvarenje punog kontakta sa autentičnim željama daje podršku činjenici da su naši izbori uvek mnogo brojniji nego što nam se na prvi pogled čini i da mi zaista možemo mnogo više da učinimo da ostvarimo sebe i kreiramo život u kome ćemo se osećati ispunjeno i zadovoljno.
Jedna od veoma važnih prepreka na putu daljeg razvoja jesu naučeni i automatizovani stilovi opažanja, mišljenja i doživljavanja, kojih nismo svesni, i koji u velikoj meri upravljaju našim ponašanjem dovodeći nas do neželjenih ishoda i nezadovoljstava. Kada automatizmi prevladaju, naš kontakt sa željama i mogućnostima je oslabljen i naš potencijal da kreativno odgovorimo na izazove je smanjen i zbog toga je centralni deo našeg rada sa klijentom  podstaknuti klijente, kroz svesnosti i fokusiranje, da dođu u kontakt sa ovim nesvesnim načinima fukcionisanja.
Pored toga loši ishodi akcija i negativna iskustva koja doživljavamo na putu ka realizaciji svojih ciljeva mogu povremeno da pokolebaju naš optimizam i veru u sebe i da nas poguraju u pravcu povlačenja, praćenog osećanjem nezadovoljstva i nepoverenja u sebe i u svoje potencijale. To često može dovesti ili do odustajanja od svojih ciljeva, ili se investiranje u njih i dalje nastavlja ali sa oslabljenom snagom jer se veliki deo energije troši kako bi se neutralisali strahovi i negativna očekivanja i umanjila nesigurnost. Baveći se ovim procesima, pokušavajući da savladamo nesigurnost i strahove, mi gubimo deo energije i nismo u dovoljnoj meri fokusirani na ono što smo namerili da uradimo, a naša percepcija, i za njom i naša interpetacija okolnosti i događaja je takođe izmenjena. Plašeći se neuspeha, često na svom putu vidimo znakove koji nam ukazuju na moguću ”propast” i smanjuju našu investiciju u akciju, ili se akcija sprovodi nedovoljno odlučno pa samim tim i nedovoljno efikasno. Tada je coaching koristan u funkciji ponovnog uspostavljanja optimizma, vere u uspeh i izgradjivanja potrebnog samopouzdanja.
U svim ovim slučajevima Coach nam može biti od ogromne koristi za jačanja kontakta sa svojim potencijalima, jasnije i tačnije sagledavanje sebe, situacije i autentičnih želja, preciznije definisanje ciljeva i odlučniju akciju koja će nas voditi u pravcu veće efikasnosti i zadovoljstva.

Zakažite sesiju psihoterapije ili koučinga uživo ili online.