Geštalt life coaching edukacija

Šta je Geštalt life coaching edukacija i kome je namenjena?

Katarina Krstić

Gestalt life coaching edukacija

 

Gestalt life coaching je edukativni program koji je namenjen onima koji žele da steknu znanja i veštine uz pomoć kojih će biti snaga, inspiracija i podrška svojim klijenatima na putu ka postizanju vrhunskih rezultata. 

Program edukacije za Gestalt life coach-trenera životnih veština se odvija u IV nivoa i akreditovan je od strane Udruženja savetnika, psihoterapeuta i coacha Srbije a realizuju visoko obučeni profesionalci iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i coachinga, koji imaju bogato iskustvo u podsticanju procesa promene i razvoja kod svojih klijenata.

Geštalt life coaching koristi tehnike priostekle iz geštalt savetovanja i terapije, koji će dovesti do postizanje pune svesnosti klijenta o sopstevnim ciljevima i najefikasnijim načinima dolaženja do njih, omogućiti klijentu da napravi mudre i odlučne korake ka ostvarenju ličnih ciljeva, praćene snažnom unutrašnjom motivacionom podrškom. 

U treningu se koriste tehnike svesnosti i geštalt eksperimeti, predavanja, prezentacije, prikazi slučajeva, vežbe u grupi i evaluacione tehnike. Program uključuje rad na sopstvenom razvoju edukanata i proširivanju sopstvenih moći i komptencija. Tehnike i veštine stečene tokom edukacije su primenljive u svim važnim segmentima življenja.

Autori i voditelji programa su: 

Katarina Krstić i Katarina Stanić, psiholozi i akreditovani Geštalt savetnici, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti savetovanja, psihoterapije, caochinga i vodjenjem iskustvenih i edukativnih grupa a pored rada sa klijentima imaju bogato iskustvo u oblasti menadžmenata ljudskih resursa. Pored njih na realizaciji treninga biće uključeni I drugi eksperti na polju coachinga, savetovanja, psihologije i marketinga.
Za program edukacije se mogu prijaviti kandidati različitih profesija i studenti. Life coaching delatnost nije uslovljena profesijom, a završetak edukacije obezbedjuje sertifikat i sva potrebna znanja za uspešno bavljenje life coachingom.

Spread the word